İLETİŞİM

BUHAR SİSTEMİ

Buhar Sistemi

Buhar; suyun gaz haline geçmesidir. Buhar kazanı sistemleri de, kapalı ve basınçlı bir alanda sudan istenen seviyede basınç ve sıcaklık ile buhar elde edilebilmesi amacıyla kullanılır.

Buharın Kullanılma Nedenleri

• İdeal bir ısı taşıyıcı olması

• Küçük çaplı borularla daha fazla ısı taşıyabilmesi

• Çevre dostu olması(yani temiz olması)

• Geri kazanımı ile enerji tasarrufu sağlanabilir

• Akışkanın taşınması kendi basıncıyla gerçekleşir. Pompaya gerek yoktur. Dolayısıyla

maliyeti düşüktür.

• Sıcaklık kontrolünü çok hassas bir biçimde gerçekleştirmek mümkündür.

• Buhar tesisattaki korozyon riskini azaltır.

• Isı kayıpları azdır yani ideal bir ısı taşıyıcısıdır. Küçük çaplı borular ile iletilmesi

nedeniyle ısı kayıpları diğer sistemlere göre daha azdır. Termodinamik özellikleri iyidir.

• Yatırım gideri azdır, küçük çaplı boru kullanılır, yalıtım az yapılır, ucuz montaj.

• Buhar emniyetlidir yani alevlenme özelliği yoktur. Steril bir akışkandır.

• Buhar çevre dostudur. Saf maddedir.