İLETİŞİM

SANAYİ DOĞALGAZ

Sanayi Doğalgaz Nedir?

Doğal gaz ; fosil kaynaklı, renksiz, kokusuz ve havadan hafif olan, Metan (CH4), Etan (C2H8), Propan(C3H8), Bütan (C4H10), Karbondioksit (CO2), Azot (N2), Helyum(He) ve Hidrojen sülfür (H2S) gibi çeşitli hidrokarbonlardan oluşan yanıcı bir gaz karışımıdır. Yandığında kül ve kükürt bileşikleri oluşturmaz, asit yağmurlarına neden olmaz. Günümüzde oldukça değerli ve stratejik bir enerji kaynağı olarak konut, işyeri, resmi kurum ve endüstride kullanılmaktadır.

DOĞALGAZ TESİSATI NEDİR?

Doğalgazın kaynağından alınarak son kullanıcıya kadar taşınmasında geçen süreçlerde kullanılan ekipman, boru ve birleştirme parçalarının tümüne doğalgaz tesisatı denir.

ENDÜSTRİYEL DOĞALGAZ NEDİR?

Sanayide kullanılan doğalgaz çeşidine endüstriyel doğalgaz adı verilir. Endüstriyel doğalgaz tesisatı sadece sanayi içine kullanılan binalar için yapılmaktadır. Bu tarz endüstriyel tesislerin doğalgaz dönüşümleri gerekli yetki belgeleri alınarak tesisat işlemleri gerçekleştirilir.