İLETİŞİM

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

stats

TERMOKOMPRESÖR UYGULAMASI 
Termokompresör, düşük basınçlı buharın yüksek basınçlı buhar kullanılarak sıkıştırılmasını sağlayan ve bunu yapmak için enerji dönüşüm kanunları ile çalışan jet akışkan cihazıdır.
Termokompresör teknolojisi ile buharın basıncı ve sıcaklığı kolaylıkla yükseltilebilir ve böylece önceden atmosfere atılan enerjinin tamamı geri kazanılabilir.


Enerji Tasarufu ve Avantajları
• Termokompresör sayesinde istenilen bölgeye istenilen basınç ve sıcaklıkta buhar gönderilir.
• Her bölgeye gönderilen buhar basıncından 0,3 bar eksiğiyle çevrime sokulur.
• Seperatörlerde toplanan kızgın su, kızgın su pompası vasıtasıyla kazana gönderilir. 
• Üretim prosesinde üretimi gerçekleştiren makine üzerindeki gerek silindir gerek tava yüzeylerindeki ısıl değerler her noktada eşit hale gelir.
• Devirdaim edecek buhar miktarını artırır. %20 buhar tasarrufu sağlar.
• Basınç düşürücü olmaksızın yüksek yüzey sıcaklığı sağlar.
• Yüzey sıcaklık farkını düşürür.
• Kontrol vanalarının yerini alarak buhar miktarını ayarlar.
• Kondenstop maliyetini ortadan kaldırır. 
• Kondens tahliyesini kolaylaştırır.
• Isı tüketicisinin performansını artırır.
• Kazan kimyasal kullanımını %80 azaltır.


stats


KAZAN OTOMASYON UYGULAMASI
Kazan katı, sıvı ve gaz gibi bir yakıtın yakılması ile sistem özelliklerine göre sıcaklık, basınç ve buhar elde etmeye yarayan endüstriyel otomasyon sistemidir. Kazan emniyet zincirlerine göre sisteme monte edilen basınç, sıcaklık, seviye sensörleri ile veriler alınır. Bu sayede kazan otomasyonları tüm bilgiler toplanarak uzaktan görüntü izleme sistemleri ile rapor edilebilir.

Tesise dağılan buhar akışı gözlemlenirken buhar ve sıcaklık akış verileri toplanarak maliyetler hesaplanır. Ayrıca anlık ve geçmişe dönük veriler grafiksel olarak raporlanabilir. Scada sistemi ile sürekli bir şekilde otomatik çalışma gösterir.

Bu sayede operatörün, sürekli bir şekilde kazanın başında beklemesi ortadan kaldırılarak operatör hataları en aza indirilmiş olur.


stats

EKONOMİZER UYGULAMASI
Ekonomizerler buhar, ısıtma ve enerji santrallerindeki kazanların baca gazlarından enerji geri kazanımı elde etmek amacı ile tasarlanmaktadır.

Kazan baca gazlarının enerjisi; kazan besi suyuna aktarılarak kazanın termal verimliliğini artırır. Kazan arkası ekonomizer uygulaması kazan verimliliğini artırmanın en ekonomik yöntemidir.


stats

FLAŞ BUHAR UYGULAMASI 

FLAŞ BUHAR NEDEN ÖNEMLİDİR?
Buhar kullanılan tesislerde geri dönen yüksek basınç ve sıcaklıktaki kondens içinde ciddi miktarda enerji barındırdığından ve tekrar çok değişik ısı elde etme sistemlerinde kullanılabilir olmasından dolayı önemlidir.

Eğer kullanılmayarak atıl kalır ise ciddi enerji kaybına ve sistem verimsizliğine neden olur. Kullanıldığı takdirde ise sistem verimliliğine ve enerji verimliliğine ciddi miktarda katkı sağlamış olur.